© Copyright | Tecma - Technische Documentatie | K.v.K : 08180500 |
Kastanjeplein 102, 7556 CA Hengelo | T 06-06-29545126
info@tecma.nl

Twente Oost-Nederland Overijssel
Bij alle producten, die onder de machine richtlijn vallen, moet een gebruikshandleiding worden meegeleverd. Bij de meeste fabrikanten is documentatie een ondergeschoven kindje. Volgens Euronorm.net voldoet nog geen 5% van de gebruikshandleidingen aan de hieraan gestelde eisen volgens NEN 5509

NEN 5509

Deze norm geeft een minimum aan eisen voor de informatieve inhoud, de structuur, de formulering en de presentatie van gebruikershandleidingen.

De aanwijzingen en aanbevelingen gelden voor gebruikershandleidingen die de gebruikers van en de werkers aan producten, variŽrend van huishoudelijke apparaten tot in gewikkelde systemen, informatie, opdrachten, instructies en uitleg geven bij alle handelingen, zoals installatie, bediening, gebruik, onderhoud, verwijderen en afdanken.

Deze norm laat speciale eisen volgens de wetgeving van elk land onverlet en sluit het gebruik van aanvullende, stringentere eisen of normen, of aanvullende onderwerpen of materialen, die deze norm niet vereist, niet uit.  Het omvat die gevallen waar de informatie in het algemeen is gebaseerd op andere normen van de ISO, de IEC of het nationale normalisatie-instituut.

NEN 5509 beschrijft de opzet en inhoud van gebruiksaanwijzingen.
Deze is als volgt opgebouwd:


Technische specificaties
Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies
Beschrijving van het product; samenstelling van het product
Montage; installatie; ingebruikname
Beschrijving van de bediening; wijze van gebruik
Onderhoud en onderhoudsschema
Buitenbedrijf stelling
Demontage, sloop, opslag en transport
Storingen en reparatie
Milieu
Afdanken